Kontakt

Chleb polski – kontakt

Wszelkie pytania i sugestie można kierować:

GFT Goldfruct Sp. z. o.o.
ul. Mrozowa 31 A, 31-752 Kraków

telelon: +48 (12) 425 80 94

fax: +48 (12) 425 80 94

kontaktowy@chlebpolski.nazwa.pl